NLP Master Practitioner

Het TOTE model

Oefenen

Het TOTE model is een schematische weergave van de werking van een strategie en werd voor het eerst geformuleerd in ‘Plans and the Structure of Behavior’ dat in 1960 werd gepubliceerd door George Miller, Eugene Galanter en Karl H. Pribram.


Een strategie kun je globaal opsplitsen in 4 componenten: test, operate, test, exit en deze kan worden gevolgd door het vijfde component, namelijk result.
Een strategie wordt gebruikt om één of meerdere doelen te bereiken. Je test daarbij om vast te stellen of je je doel hebt bereikt. Als je doel is bereikt, stop je of anders verander je je gedrag en herhaal je dit. Het tote-model bevat een eenvoudige feedback en reactielus. Het tote-model is gebaseerd op computermodellen.

strategievoorbeeld
1. De eerste test is een trigger waarmee de strategie begint. Deze bepaalt de criteria en wordt gebruikt als norm voor de tweede test.

2. Operate verleent toegang tot gegevens door het herinneren, creëren of verzamelen van informatie over de interne of externe wereld die nodig is voor de strategie.

3. De tweede test is een vergelijking van een bepaald aspect van de gegevens waartoe toegang is verkregen met behulp van de tijdens de eerste test vastgestelde criteria. De 2 zaken die vergeleken worden, dienen in hetzelfde representatiesysteem te worden weergegeven.

4. De exit (beslissingspunt) is een weergave van de resultaten van de test. Wanneer er overeenkomst is (een match), eindigt de strategie. Wanneer er geen overeenkomst (mismatch) is, begint de strategie opnieuw van voor af aan. De strategie kan de volgende wegen doorlopen:
     • Teruggaan naar eerste Test. De criteria worden bijgesteld.
     • Teruggaan naar Operate. Meer informatie verzamelen.
     • Het resultaat veranderen.
     • Het resultaat verfijnen of nader te specificeren.

Strategieën ontdekken volgens TOTE

TEST
• Wat was voor jou een aanduiding dat het tijd was om te beslissen?
• Wanneer begon je met beslissen?
• Hoe wist je dat het tijd was om te beslissen?


Bijvoorbeeld: Je wilt een nieuwe auto kopen en bepaalt je budget, het aantal deuren, de motorinhoud en de kleur.

OPERATE
• Welke acties onderneem je?
• Hoe wist je dat er alternatieven waren?
• Hoe creëer je alternatieven?


Bijvoorbeeld: Je gaat naar verschillende autodealers en maakt diverse proefritten, praat met verkopers en leest de brochures.

TEST
• Hoe evalueer je alternatieven?
• Waaraan dient te worden voldaan zodat je kunt beslissen?


Bijvoorbeeld: Je evalueert of jouw auto er bij zit (match of mismatch).

EXIT
• Hoe selecteer je de alternatieven die je neemt?
• Hoe weet je (waardoor weet je) dat je hebt beslist?


Bijvoorbeeld: Je koopt één van de auto’s of je stelt je criteria bij of je gaat naar meer autodealers etc.


Oefenen
Please login to get access to the quiz
Strategieën (Prev Lesson)
(Next Lesson) Coaching
Back to NLP Master Practitioner