Jelle Rood – Toets: Zintuiglijke scherpzinnigheid (Manual Complete)