OP20.00-0395 Milton Model – Leg uit oorzaak en gevolg

Milton Model - Leg uit wat er gebeurt bij het oorzaak-gevolg taalpatroon. (in structuur)

30nov